top of page

Manual> Registr prasat

Registr prasat

 

Tvoří podstatu aplikace. V této části evidujete veškeré přírustky a úbytky prasat. Každý pohyb zadáváte na samostatném řádku s uvedením data, druhu pohybu a množství zvířat. Podle druhu pohybu je uživatel zároveň graficky informován zda nezadal nadbytečné informace nebo nevynechal povinně vyžadované informace (název hospodářství, případně stát)

 

Druh pohybu zvolíte ze seznamu definovaných pohybů

v seznamu provozoven naleznete všechna hospodářství
definovaná v sekci
farmy

po zvolení druhu pohybu se zeleně vysvítí pole, které musíte vyplnit. Vyplníte-li pole, které neočekává hodnotu, vysvítí se červenou barvou

registr pracuje ve dvojim režimu. Režim Editace umožňuje vkládat, měnit nebo mazat záznamy a vkládat poznámky ke každému pohybu. V tomto režimu, ale neuvidíte konečné stavy zvířat po každém pohybu.

 

Pro prohlížení a kontrolu počtu zvířat slouží režim Prohlížení/konečné stavy. V režimu prohlížení není možné záznamy přidávat, mazat ani upravovat

všimněte si, že i v režimu Editace můžete rychle zjistit stav zvířat  na každém řádků. Po zvolení příslušného řádku, se konečný stav zobrazí v dolní části obrazovky

režim zobrazení se přepíná v pravém dolním rohu registru prasat

aby jste nemuseli listovat dlouhým seznamem pohybů, může si zobrazit jen vybraný časový úsek. 
K této operaci slouží nastavení filtru v levém dolním rohu obrazovky

bottom of page